Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 10/6/2015

Bảng báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 10/6/2015


Liên hệ: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Danh sách căn hộ HH2B Linh Đàm đang giao dịch:Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng tiền
HH2B 2 2 57,83 Đông Bắc 15,45 130 1.023,47
HH2B 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2B 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 170 1.387,65
HH2B 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2B 9 2 76,27 Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 16 2 76,27 Đông Bắc 15,965 175 1.392,65
HH2B 17 2 76,27 Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2B 19 2 76,27 Đông Bắc 15,45 210 1.388,37
HH2B 21 2 76,27 Đông Bắc 14,935 180 1.319,09
HH2B 22 2 76,27 Đông Bắc 14,935 170 1.309,09
HH2B 26 2 76,27 Đông Bắc 14,935 165 1.304,09
HH2B 30 2 76,27 Đông Bắc 14,42 155 1.254,81
HH2B 33 2 76,27 Đông Bắc 14,42 150 1.249,81
HH2B 34 2 76,27 Đông Bắc 14,42 180 1.279,81
HH2B 35 2 76,27 Đông Bắc 14,42 120 1.219,81
HH2B 36 2 76,27 Đông Bắc 13,905 135 1.195,53
HH2B 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 140 1.200,53
HH2B 38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 130 1.190,53
               
HH2B 2 4 57,83 Đông Bắc 15 140 1.007,45
HH2B 3 4 67,04 Đông Bắc 15 140 1.145,60
HH2B 4 4 67,04 Đông Bắc 15 150 1.155,60
HH2B 5 4 67,04 Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2B 6 4 67,04 Đông Bắc 15,5 140 1.179,12
HH2B 7 4 67,04 Đông Bắc 15,5 140 1.179,12
HH2B 8 4 67,04 Đông Bắc 15,5 155 1.194,12
HH2B 9 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 14 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 15 4 67,04 Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2B 16 4 67,04 Đông Bắc 15,5 155 1.194,12
HH2B 21 4 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2B 22 4 67,04 Đông Bắc 14,5 175 1.147,08
HH2B 24 4 67,04 Đông Bắc 14,5 150 1.122,08
HH2B 27 4 67,04 Đông Bắc 14,5 140 1.112,08
HH2B 29 4 67,04 Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2B 30 4 67,04 Đông Bắc 14 150 1.088,56
HH2B 32 4 67,04 Đông Bắc 14 150 1.088,56
HH2B 33 4 67,04 Đông Bắc 14 155 1.093,56
HH2B 35 4 67,04 Đông Bắc 14 110 1.048,56
HH2B 36 4 67,04 Đông Bắc 13,5 145 1.050,04
HH2B 38 4 67,04 Đông Bắc 13,5 140 1.045,04
               
HH2B 2 6 65,52 Đông Bắc 15 130 1.112,80
HH2B 3 6 65,52 Đông Bắc 15 130 1.112,80
HH2B 4 6 65,52 Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 6 6 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 8 6 65,52 Đông Bắc 15,5 155 1.170,56
HH2B 9 6 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 12 6 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 15 6 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 16 6 65,52 Đông Bắc 15,5 155 1.170,56
HH2B 17 6 65,52 Đông Bắc 15 170 1.152,80
HH2B 19 6 65,52 Đông Bắc 15 165 1.147,80
HH2B 21 6 65,52 Đông Bắc 14,5 180 1.130,04
HH2B 27 6 65,52 Đông Bắc 14,5 150 1.100,04
HH2B 29 6 65,52 Đông Bắc 14 160 1.077,28
HH2B 33 6 65,52 Đông Bắc 14 160 1.077,28
HH2B 38 6 65,52 Đông Bắc 13,5 130 1.014,52
               
HH2B 2 8 56,52 Đông Bắc 15 130 977,80
HH2B 3 8 65,52 Đông Bắc 15 130 1.112,80
HH2B 4 8 65,52 Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 5 8 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 6 8 65,52 Đông Bắc 15,5 140 1.155,56
HH2B 7 8 65,52 Đông Bắc 15,5 140 1.155,56
HH2B 8 8 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 9 8 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 12 8 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 14 8 65,52 Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2B 16 8 65,52 Đông Bắc 15,5 155 1.170,56
HH2B 17 8 65,52 Đông Bắc 15 170 1.152,80
HH2B 19 8 65,52 Đông Bắc 15 165 1.147,80
HH2B 22 8 65,52 Đông Bắc 14,5 175 1.125,04
HH2B 25 8 65,52 Đông Bắc 14,5 155 1.105,04
HH2B 27 8 65,52 Đông Bắc 14,5 150 1.100,04
HH2B 28 8 65,52 Đông Bắc 14,5 150 1.100,04
               
HH2B 3 10 67,04 Đông Bắc 15 140 1.145,60
HH2B 4 10 67,04 Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2B 5 10 67,04 Đông Bắc 15,5 180 1.219,12
HH2B 7 10 67,04 Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2B 9 10 67,04 Đông Bắc 15,5 170 1.209,12
HH2B 14 10 67,04 Đông Bắc 15,5 185 1.224,12
HH2B 15 10 67,04 Đông Bắc 15,5 170 1.209,12
HH2B 16 10 67,04 Đông Bắc 15,5 170 1.209,12
HH2B 21 10 67,04 Đông Bắc 14,5 210 1.182,08
HH2B 26 10 67,04 Đông Bắc 14,5 195 1.167,08
HH2B 30 10 67,04 Đông Bắc 14 175 1.113,56
HH2B 33 10 67,04 Đông Bắc 14 165 1.103,56
HH2B 35 10 67,04 Đông Bắc 14 150 1.088,56
               
HH2B 4 12 76,27 Đông Bắc 15,45 270 1.448,37
HH2B 7 12 76,27 Đông Bắc 15,965 260 1.477,65
HH2B 8 12 76,27 Đông Bắc 15,965 350 1.567,65
HH2B 9 12 76,27 Đông Bắc 15,965 280 1.497,65
HH2B 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 290 1.507,65
HH2B 17 12 76,27 Đông Bắc 15,45 280 1.458,37
HH2B 19 12 76,27 Đông Bắc 15,45 280 1.458,37
HH2B 25 12 76,27 Đông Bắc 14,935 290 1.429,09
HH2B 26 12 76,27 Đông Bắc 14,935 290 1.429,09
HH2B 27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 290 1.429,09
HH2B 29 12 76,27 Đông Bắc 14,42 220 1.319,81
HH2B 33 12 76,27 Đông Bắc 14,42 235 1.334,81
HH2B 34 12 76,27 Đông Bắc 14,42 260 1.359,81
HH2B 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 250 1.349,81
HH2B 36 12 76,27 Đông Bắc 13,905 300 1.360,53
HH2B 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 230 1.290,53
               
HH2B 3 14 55,59 Tây Nam 15 230 1.063,85
HH2B 25 14 55,59 Tây Nam 14,5 260 1.066,06
HH2B 27 14 55,59 Tây Nam 14,5 255 1.061,06
HH2B 28 14 55,59 Tây Nam 14,5 250 1.056,06
HH2B 34 14 55,59 Tây Nam 14 250 1.028,26
HH2B 36 14 55,59 Tây Nam 13,5 245 995,47
HH2B 2 16 45,48 Tây Nam 15,5 70 774,94
HH2B 3 16 45,48 Tây Nam 15,5 120 824,94
HH2B 7 16 45,48 Tây Nam 15,5 100 804,94
HH2B 9 16 45,48 Tây Nam 15,5 120 824,94
HH2B 12 16 45,48 Tây Nam 15,5 120 824,94
HH2B 14 16 45,48 Tây Nam 15,5 115 819,94
HH2B 16 16 45,48 Tây Nam 15,5 120 824,94
HH2B 19 16 45,48 Tây Nam 15 120 802,20
HH2B 22 16 45,48 Tây Nam 14,5 140 799,46
HH2B 23 16 45,48 Tây Nam 14,5 130 789,46
HH2B 26 16 45,48 Tây Nam 14,5 120 779,46
HH2B 27 16 45,48 Tây Nam 14,5 120 779,46
HH2B 29 16 45,48 Tây Nam 14 140 776,72
HH2B 35 16 45,48 Tây Nam 14 110 746,72
HH2B 36 16 45,48 Tây Nam 13,5 110 723,98
HH2B 39 16 45,48 Tây Nam 13,5 110 723,98
               
HH2B 2 18 45,48 Đông Bắc 15 70 752,20
HH2B 3 18 45,48 Đông Bắc 15 120 802,20
HH2B 5 18 45,48 Đông Bắc 15,5 100 804,94
HH2B 7 18 45,48 Đông Bắc 15,5 100 804,94
HH2B 9 18 45,48 Đông Bắc 15,5 120 824,94
HH2B 14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 115 819,94
HH2B 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 120 824,94
HH2B 17 18 45,48 Đông Bắc 15 120 802,20
HH2B 19 18 45,48 Đông Bắc 15 120 802,20
HH2B 22 18 45,48 Đông Bắc 14,5 140 799,46
HH2B 23 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 27 18 45,48 Đông Bắc 14,5 120 779,46
HH2B 28 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 34 18 45,48 Đông Bắc 14 110 746,72
HH2B 36 18 45,48 Đông Bắc 13,5 110 723,98
HH2B 39 18 45,48 Đông Bắc 13,5 110 723,98
               
HH2B 2 20 55,59 Đông Bắc 15 210 1.043,85
HH2B 3 20 55,59 Đông Bắc 15 230 1.063,85
HH2B 4 20 55,59 Đông Bắc 15 230 1.063,85
HH2B 25 20 55,59 Đông Bắc 14,5 255 1.061,06
HH2B 30 20 55,59 Đông Bắc 14,5 245 1.051,06
HH2B 36 20 55,59 Đông Bắc 13,5 255 1.005,47
HH2B 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 240 990,47
               
HH2B 3 22 76,27 Tây Nam 15,45 320 1.498,37
HH2B 4 22 76,27 Tây Nam 15,45 300 1.478,37
HH2B 8 22 76,27 Tây Nam 15,965 410 1.627,65
HH2B 9 22 76,27 Tây Nam 15,965 370 1.587,65
HH2B 28 22 76,27 Tây Nam 14,935 370 1.509,09
HH2B 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 350 1.410,53
HH2B 37 22 76,27 Tây Nam 13,905 300 1.360,53
HH2B 38 22 76,27 Tây Nam 13,905 320 1.380,53
HH2B 39 22 76,27 Tây Nam 13,905 320 1.380,53
               
HH2B 3 24 67,04 Tây Nam 15 220 1.225,60
HH2B 4 24 67,04 Tây Nam 15 200 1.205,60
HH2B 10 24 67,04 Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2B 12A 24 67,04 Tây Nam 15 235 1.240,60
HH2B 16 24 67,04 Tây Nam 15,5 240 1.279,12
HH2B 17 24 67,04 Tây Nam 15 235 1.240,60
HH2B 23 24 67,04 Tây Nam 14,5 250 1.222,08
HH2B 32 24 67,04 Tây Nam 14 220 1.158,56
HH2B 36 24 67,04 Tây Nam 13,5 240 1.145,04
HH2B 37 24 67,04 Tây Nam 13,5 235 1.140,04
HH2B 38 24 67,04 Tây Nam 13,5 210 1.115,04
               
HH2B 3 26 65,52 Tây Nam 15 195 1.177,80
HH2B 5 26 65,52 Tây Nam 15,5 195 1.210,56
HH2B 6 26 65,52 Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2B 11 26 65,52 Tây Nam 15,5 240 1.255,56
HH2B 12A 26 65,52 Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2B 14 26 65,52 Tây Nam 15,5 225 1.240,56
HH2B 17 26 65,52 Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2B 19 26 65,52 Tây Nam 15 220 1.202,80
HH2B 22 26 65,52 Tây Nam 14,5 245 1.180,04
HH2B 25 26 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.185,04
HH2B 26 26 65,52 Tây Nam 14,5 225 #REF!
HH2B 28 26 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2B 29 26 65,52 Tây Nam 14,5 235 1.185,04
HH2B 33 26 65,52 Tây Nam 14 210 1.127,28
HH2B 3 28 65,52 Tây Nam 15 190 1.172,80
HH2B 4 28 65,52 Tây Nam 15 180 1.162,80
HH2B 5 28 65,52 Tây Nam 15,5 225 1.240,56
HH2B 6 28 65,52 Tây Nam 15,5 205 1.220,56
HH2B 7 28 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2B 10 28 65,52 Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2B 11 28 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2B 12A 28 65,52 Tây Nam 15 215 1.197,80
HH2B 15 28 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2B 17 28 65,52 Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2B 19 28 65,52 Tây Nam 15 220 1.202,80
HH2B 24 28 65,52 Tây Nam 14,5 235 1.185,04
HH2B 25 28 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2B 28 28 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2B 33 28 65,52 Tây Nam 14 210 1.127,28
HH2B 36 28 65,52 Tây Nam 13,5 220 1.104,52
HH2B 38 28 65,52 Tây Nam 13,5 190 1.074,52
HH2B 39 28 65,52 Tây Nam 13,5 170 1.054,52
               
HH2B 3 30 67,04 Tây Nam 15 190 1.195,60
HH2B 5 30 67,04 Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2B 8 30 67,04 Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2B 12A 30 67,04 Tây Nam 15 235 1.240,60
HH2B 15 30 67,04 Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2B 19 30 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2B 25 30 67,04 Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2B 28 30 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2B 29 30 67,04 Tây Nam 14 235 1.173,56
HH2B 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 250 1.155,04
HH2B 38 30 67,04 Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2B 39 30 67,04 Tây Nam 13,5 180 1.085,04
               
HH2B 7 32 76,27 Tây Nam 15,965 260 1.477,65
HH2B 8 32 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2B 12A 32 76,27 Tây Nam 15,45 250 1.428,37
HH2B 15 32 76,27 Tây Nam 15,965 270 1.487,65
HH2B 23 32 76,27 Tây Nam 14,935 255 1.394,09
HH2B 26 32 76,27 Tây Nam 14,935 270 1.409,09
HH2B 36 32 76,27 Tây Nam 13,905 310 1.370,53
HH2B 38 32 76,27 Tây Nam 13,905 240 1.300,53
HH2B 39 32 76,27 Tây Nam 13,905 200 1.260,53
               
HH2B 5 34 48,98 Đông Bắc 15,5 155 914,19
HH2B 7 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2B 9 34 55,59 Đông Bắc 15,5 235 1.096,65
HH2B 11 34 55,59 Đông Bắc 15,5 195 1.056,65
HH2B 12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 235 1.096,65
HH2B 15 34 55,59 Đông Bắc 15,5 180 1.041,65
HH2B 16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 190 1.051,65
HH2B 19 34 55,59 Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2B 22 34 55,59 Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2B 25 34 55,59 Đông Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2B 27 34 55,59 Đông Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2B 34 34 55,59 Đông Bắc 14 180 958,26
HH2B 38 34 55,59 Đông Bắc 13,5 180 930,47
               
HH2B 5 36 47,62 Đông Bắc 15,5 90 828,11
HH2B 8 36 47,62 Đông Bắc 15,5 85 823,11
HH2B 9 36 47,62 Đông Bắc 15,5 95 833,11
HH2B 10 36 47,62 Đông Bắc 15,5 85 823,11
HH2B 22 36 47,62 Đông Bắc 14,5 120 810,49
HH2B 23 36 47,62 Đông Bắc 14,5 110 800,49
HH2B 25 36 47,62 Đông Bắc 14,5 100 790,49
HH2B 38 36 47,62 Đông Bắc 13,5 80 722,87
               
HH2B 4 38 45,84 Tây Nam 15 90 777,60
HH2B 8 38 45,84 Tây Nam 15,5 85 795,52
HH2B 10 38 45,84 Tây Nam 15,5 85 795,52
HH2B 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 95 805,52
HH2B 19 38 45,84 Tây Nam 15 85 772,60
HH2B 21 38 45,84 Tây Nam 14,5 110 774,68
HH2B 22 38 45,84 Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2B 25 38 45,84 Tây Nam 14,5 110 774,68
HH2B 34 38 45,84 Tây Nam 14 95 736,76
HH2B 38 38 45,84 Tây Nam 13,5 80 698,84
               
HH2B 4 40 55,59 Tây Nam 15 180 1.013,85
HH2B 8 40 55,59 Tây Nam 15,5 300 1.161,65
HH2B 9 40 55,59 Tây Nam 15,5 235 1.096,65
HH2B 11 40 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2B 12 40 55,59 Tây Nam 15,5 235 1.096,65
HH2B 15 40 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2B 16 40 55,59 Tây Nam 15,5 190 1.051,65
HH2B 17 40 55,59 Tây Nam 15 210 1.043,85
HH2B 19 40 55,59 Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2B 21 40 55,59 Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2B 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 230 1.036,06
HH2B 25 40 55,59 Tây Nam 14,5 190 996,06
HH2B 34 40 55,59 Tây Nam 13,5 200 950,47
HH2B 36 40 55,59 Tây Nam 13,5 185 935,47
HH2B 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 180 930,47
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư