Báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm 3-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm 3-7-2015
Xem thêm: Du an Chung cu HH2 Linh Dam

Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Tòa  Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Tiến độ Giá bán Tổng GTHĐ
HH2C  2 2 57.83 15 180 20% 18.11257133 1047.45
HH2C  3 2 57.83 15 210 20% 18.63133322 1077.45
HH2C  4 2 57.83 15 200 20% 18.45841259 1067.45
HH2C  5 2 76.27 15.5 195 20% 18.05670644 1377.185
HH2C  7 2 76.27 15.5 210 20% 18.25337616 1392.185
HH2C  8 2 76.27 15.5 225 20% 18.45004589 1407.185
HH2C  9 2 76.27 15.5 210 20% 18.25337616 1392.185
HH2C  10 2 76.27 15.5 210 20% 18.25337616 1392.185
HH2C  11 2 76.27 15.5 220 20% 18.38448931 1402.185
HH2C  12 2 76.27 15.5 225 20% 18.45004589 1407.185
HH2C  12A  2 76.27 15 185 20% 17.42559329 1329.05
HH2C  14 2 76.27 15.5 200 20% 18.12226301 1382.185
HH2C  15 2 76.27 15.5 195 20% 18.05670644 1377.185
HH2C  17 2 76.27 15 200 20% 17.62226301 1344.05
HH2C  20 2 76.27 15 240 20% 18.14671562 1384.05
HH2C  21 2 76.27 14.5 255 20% 17.84338534 1360.915
HH2C  23 2 76.27 14.5 210 20% 17.25337616 1315.915
HH2C  25 2 76.27 14.5 190 20% 16.99114986 1295.915
HH2C  26 2 76.27 14.5 195 20% 17.05670644 1300.915
HH2C  27 2 76.27 14.5 210 20% 17.25337616 1315.915
HH2C  28 2 76.27 14.5 230 20% 17.51560246 1335.915
HH2C  29 2 76.27 14 265 20% 17.47449849 1332.78
HH2C  30 2 76.27 14 230 20% 17.01560246 1297.78
HH2C  31 2 76.27 14 215 20% 16.81893274 1282.78
HH2C  32 2 76.27 14 200 20% 16.62226301 1267.78
HH2C  34 2 76.27 14 190 20% 16.49114986 1257.78
HH2C  35 2 76.27 14 180 20% 16.36003671 1247.78
HH2C  36 2 76.27 13.5 210 20% 16.25337616 1239.645
HH2C  37 2 76.27 13.5 190 20% 15.99114986 1219.645
HH2C  38 2 76.27 13.5 190 20% 15.99114986 1219.645
HH2C  39 2 76.27 13.5 180 20% 15.86003671 1209.645
HH2C  40 2 76.27 13.5 160 20% 15.59781041 1189.645
                


HH2C  2 4 69.33 15 170 20% 17.45204096 1209.95
HH2C  3 4 ------  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 4 ------  15 170 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 4 67.04 15.5 175 20% 18.11038186 1214.12
HH2C  8 4 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  15 4 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  16 4 67.04 15.5 170 20% 18.03579952 1209.12
HH2C  20 4 67.04 15 190 20% 17.83412888 1195.6
HH2C  23 4 67.04 14.5 190 20% 17.33412888 1162.08
HH2C  26 4 67.04 14.5 185 20% 17.25954654 1157.08
HH2C  28 4 67.04 14.5 190 20% 17.33412888 1162.08
HH2C  31 4 67.04 14 170 20% 16.53579952 1108.56
HH2C  34 4 67.04 14 175 20% 16.61038186 1113.56
HH2C  35 4 67.04 14 165 20% 16.46121718 1103.56
HH2C  36 4 67.04 13.5 175 20% 16.11038186 1080.04
HH2C  37 4 67.04 13.5 160 20% 15.88663484 1065.04
HH2C  38 4 67.04 13.5 165 20% 15.96121718 1070.04
HH2C  39 4 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
                


HH2C  2 6 58.87 15 160 20% 17.7178529 1043.05
HH2C  3 6 -----  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 6 -----  15 150 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 6 65.52 15.5 175 20% 18.17094017 1190.56
HH2C  7 6 65.52 15.5 185 20% 18.32356532 1200.56
HH2C  18 6 65.52 15 185 20% 17.82356532 1167.8
HH2C  34 6 65.52 14 170 20% 16.59462759 1087.28
HH2C  36 6 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  37 6 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  38 6 65.52 13.5 165 20% 16.01831502 1049.52
HH2C  39 6 65.52 13.5 140 20% 15.63675214 1024.52
HH2C  40 6 65.52 13.5 120 20% 15.33150183 1004.52
                


HH2C  3 8 -----  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 8 -----  15 150 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 8 -----  15.5 175 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  14 8 65.52 15.5 185 20% 18.32356532 1200.56
HH2C  15 8 65.52 15.5 170 20% 18.09462759 1185.56
HH2C  19 8 65.52 15 185 20% 17.82356532 1167.8
HH2C  25 8 65.52 14.5 170 20% 17.09462759 1120.04
HH2C  28 8 65.52 14.5 180 20% 17.24725275 1130.04
HH2C  31 8 65.52 14 170 20% 16.59462759 1087.28
HH2C  32 8 65.52 14 180 20% 16.74725275 1097.28
HH2C  33 8 65.52 14 165 20% 16.51831502 1082.28
HH2C  35 8 65.52 14 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  36 8 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  38 8 65.52 13.5 165 20% 16.01831502 1049.52
HH2C  39 8 65.52 13.5 140 20% 15.63675214 1024.52
                


HH2C  3 10 ------  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  7 10 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  11 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2C  12 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2C  15 10 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  16 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2C  17 10 67.04 15 195 20% 17.90871122 1200.6
HH2C  18 10 67.04 15 190 20% 17.83412888 1195.6
HH2C  20 10 67.04 15 190 20% 17.83412888 1195.6
HH2C  21 10 67.04 14.5 195 20% 17.40871122 1167.08
HH2C  23 10 67.04 14.5 180 20% 17.1849642 1152.08
HH2C  27 10 67.04 14.5 185 20% 17.25954654 1157.08
HH2C  31 10 67.04 14 185 20% 16.75954654 1123.56
HH2C  32 10 67.04 14 180 20% 16.6849642 1118.56
HH2C  35 10 67.04 14 175 20% 16.61038186 1113.56
HH2C  36 10 67.04 13.5 160 20% 15.88663484 1065.04
HH2C  37 10 67.04 13.5 160 20% 15.88663484 1065.04
HH2C  38 10 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
HH2C  39 10 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
                


HH2C  2 12 57.83 15 180 20% 18.11257133 1047.45
HH2C  3 12 -----------  15 120 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 12 -----------  15.5 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 12 76.27 15.5 160 20% 17.59781041 1342.185
HH2C  8 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  10 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  11 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  12A  12 76.27 15 190 20% 17.49114986 1334.05
HH2C  12 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  14 12 76.27 15.5 165 20% 17.66336699 1347.185
HH2C  16 12 76.27 15.5 170 20% 17.72892356 1352.185
HH2C  17 12 76.27 15 160 20% 17.09781041 1304.05
HH2C  21 12 76.27 14.5 175 20% 16.79448014 1280.915
HH2C  25 12 76.27 14.5 160 20% 16.59781041 1265.915
HH2C  27 12 76.27 14.5 165 20% 16.66336699 1270.915
HH2C  28 12 76.27 14.5 155 20% 16.53225384 1260.915
HH2C  34 12 76.27 14 145 20% 15.90114068 1212.78
HH2C  35 12 76.27 14 185 20% 16.42559329 1252.78
HH2C  36 12 76.27 13.5 165 20% 15.66336699 1194.645
HH2C  37 12 76.27 13.5 135 20% 15.27002753 1164.645
HH2C  38 12 76.27 13.5 145 20% 15.40114068 1174.645
HH2C  39 12 76.27 13.5 140 20% 15.33558411 1169.645
                


HH2C  4 14    15 120 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 14 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2C  7 14 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  10 14 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  12 14 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2C  12A  14 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  14 14 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2C  15 14 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  16 14 55.59 15.5 205 20% 19.18771362 1066.645
HH2C  17 14 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  18 14 55.59 15 205 20% 18.68771362 1038.85
HH2C  19 14 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  20 14 55.59 15 210 20% 18.77765785 1043.85
HH2C  23 14 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  24 14 55.59 14.5 200 20% 18.09776938 1006.055
HH2C  25 14 55.59 14.5 190 20% 17.91788091 996.055
HH2C  26 14 55.59 14.5 200 20% 18.09776938 1006.055
HH2C  27 14 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  29 14 55.59 14 240 20% 18.31732326 1018.26
HH2C  30 14 55.59 14 230 20% 18.13743479 1008.26
HH2C  31 14 55.59 14 210 20% 17.77765785 988.26
HH2C  34 14 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  35 14 55.59 14 220 20% 17.95754632 998.26
HH2C  36 14 55.59 13.5 210 20% 17.27765785 960.465
HH2C  37 14 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2C  38 14 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
                


HH2C  5 16 -----------  15.5 80 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  7 16 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  12 16 45.48 15.5 90 20% 17.47889182 794.94
HH2C  14 16 45.48 15.5 110 20% 17.91864556 814.94
HH2C  15 16 45.48 15.5 90 20% 17.47889182 794.94
HH2C  16 16 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  17 16 45.48 15 85 20% 16.86895339 767.2
HH2C  18 16 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  20 16 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  25 16 45.48 14.5 110 20% 16.91864556 769.46
HH2C  28 16 45.48 14.5 110 20% 16.91864556 769.46
HH2C  31 16 45.48 14 95 20% 16.08883026 731.72
HH2C  35 16 45.48 14 95 20% 16.08883026 731.72
HH2C  37 16 45.48 13.5 90 20% 15.47889182 703.98
                


HH2C  4 18 -----------  15 60 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 18 ------  15.5 90 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  9 18 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  11 18 45.48 15.5 110 20% 17.91864556 814.94
HH2C  12 18 45.48 15.5 90 20% 17.47889182 794.94
HH2C  14 18 45.48 15.5 110 20% 17.91864556 814.94
HH2C  16 18 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  18 18 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  20 18 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  23 18 45.48 14.5 100 20% 16.69876869 759.46
HH2C  24 18 45.48 14.5 100 20% 16.69876869 759.46
HH2C  28 18 45.48 14.5 110 20% 16.91864556 769.46
HH2C  31 18 45.48 14 95 20% 16.08883026 731.72
HH2C  35 18 45.48 14 105 20% 16.30870712 741.72
HH2C  39 18 45.48 13.5 85 20% 15.36895339 698.98
HH2C  40 18 45.48 13.5 95 20% 15.58883026 708.98
                


HH2C  3 20 ----------  15 150 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 20 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2C  8 20 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2C  10 20 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2C  12 20 55.59 15.5 215 20% 19.36760209 1076.645
HH2C  12A  20 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  15 20 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  16 20 55.59 15.5 205 20% 19.18771362 1066.645
HH2C  17 20 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  18 20 55.59 15 210 20% 18.77765785 1043.85
HH2C  20 20 55.59 15 210 20% 18.77765785 1043.85
HH2C  23 20 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2C  25 20 55.59 14.5 195 20% 18.00782515 1001.055
HH2C  26 20 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  27 20 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  28 20 55.59 14.5 230 20% 18.63743479 1036.055
HH2C  30 20 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  31 20 55.59 14 210 20% 17.77765785 988.26
HH2C  33 20 55.59 14 205 20% 17.68771362 983.26
HH2C  34 20 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  35 20 55.59 14 195 20% 17.50782515 973.26
HH2C  36 20 55.59 13.5 210 20% 17.27765785 960.465
HH2C  37 20 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2C  38 20 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2C  40 20 55.59 13.5 160 20% 16.37821551 910.465
                


HH2C  4 22 --------  15 190 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 22 76.27 15.5 290 20% 19.30228137 1472.185
HH2C  7 22 76.27 15.5 275 20% 19.10561164 1457.185
HH2C  11 22 76.27 15.5 300 20% 19.43339452 1482.185
HH2C  12A  22 76.27 15 275 20% 18.60561164 1419.05
HH2C  12 22 76.27 15.5 305 20% 19.49895109 1487.185
HH2C  15 22 76.27 15.5 260 20% 18.90894192 1442.185
HH2C  16 22 76.27 15.5 305 20% 19.49895109 1487.185
HH2C  17 22 76.27 15 260 20% 18.40894192 1404.05
HH2C  19 22 76.27 15 280 20% 18.67116822 1424.05
HH2C  21 22 76.27 14.5 285 20% 18.23672479 1390.915
HH2C  23 22 76.27 14.5 280 20% 18.17116822 1385.915
HH2C  24 22 76.27 14.5 270 20% 18.04005507 1375.915
HH2C  25 22 76.27 14.5 260 20% 17.90894192 1365.915
HH2C  27 22 76.27 14.5 275 20% 18.10561164 1380.915
HH2C  28 22 76.27 14.5 320 20% 18.69562082 1425.915
HH2C  29 22 76.27 14 295 20% 17.86783794 1362.78
HH2C  33 22 76.27 14 245 20% 17.21227219 1312.78
HH2C  34 22 76.27 14 250 20% 17.27782877 1317.78
HH2C  35 22 76.27 14 235 20% 17.08115904 1302.78
HH2C  36 22 76.27 13.5 255 20% 16.84338534 1284.645
HH2C  38 22 76.27 13.5 235 20% 16.58115904 1264.645
HH2C  39 22 76.27 13.5 210 20% 16.25337616 1239.645
HH2C  40 22 76.27 13.5 160 20% 15.59781041 1189.645
                


HH2C  3 24 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 24 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 24 ----  15.5 230 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 24 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  7 24 67.04 15.5 255 20% 19.30369928 1294.12
HH2C  12 24 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  14 24 67.04 15.5 260 20% 19.37828162 1299.12
HH2C  15 24 67.04 15.5 235 20% 19.00536993 1274.12
HH2C  19 24 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2C  21 24 67.04 14.5 255 20% 18.30369928 1227.08
HH2C  22 24 67.04 14.5 270 20% 18.5274463 1242.08
HH2C  23 24 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  25 24 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2C  28 24 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2C  30 24 67.04 14 240 20% 17.57995227 1178.56
HH2C  31 24 67.04 14 250 20% 17.72911695 1188.56
HH2C  32 24 67.04 14 235 20% 17.50536993 1173.56
HH2C  33 24 67.04 14 245 20% 17.65453461 1183.56
HH2C  34 24 67.04 14 220 20% 17.28162291 1158.56
HH2C  38 24 67.04 13.5 195 20% 16.40871122 1100.04
HH2C  39 24 67.04 13.5 170 20% 16.03579952 1075.04
                


HH2C  3 26 -------  15 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 26 -------  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 26 -------  15.5 220 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 26 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  7 26 65.52 15.5 220 20% 18.85775336 1235.56
HH2C  9 26 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  10 26 65.52 15.5 230 20% 19.01037851 1245.56
HH2C  11 26 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2C  12 26 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2C  12A  26 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2C  14 26 65.52 15.5 240 20% 19.16300366 1255.56
HH2C  15 26 65.52 15.5 230 20% 19.01037851 1245.56
HH2C  16 26 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2C  17 26 65.52 15 220 20% 18.35775336 1202.8
HH2C  19 26 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2C  21 26 65.52 14.5 255 20% 18.39194139 1205.04
HH2C  23 26 65.52 14.5 260 20% 18.46825397 1210.04
HH2C  24 26 65.52 14.5 245 20% 18.23931624 1195.04
HH2C  27 26 65.52 14.5 260 20% 18.46825397 1210.04
HH2C  28 26 65.52 14.5 230 20% 18.01037851 1180.04
HH2C  32 26 65.52 14 245 20% 17.73931624 1162.28
HH2C  34 26 65.52 14 220 20% 17.35775336 1137.28
HH2C  36 26 65.52 13.5 210 20% 16.70512821 1094.52
HH2C  39 26 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
                


HH2C  3 28 ------  15 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 28 ------  15 220 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 28 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  7 28 65.52 15.5 220 20% 18.85775336 1235.56
HH2C  9 28 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  10 28 65.52 15.5 230 20% 19.01037851 1245.56
HH2C  11 28 65.52 15.5 240 20% 19.16300366 1255.56
HH2C  12 28 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2C  14 28 65.52 15.5 240 20% 19.16300366 1255.56
HH2C  15 28 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2C  16 28 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2C  17 28 65.52 15 245 20% 18.73931624 1227.8
HH2C  18 28 65.52 15 245 20% 18.73931624 1227.8
HH2C  19 28 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2C  23 28 65.52 14.5 260 20% 18.46825397 1210.04
HH2C  24 28 65.52 14.5 255 20% 18.39194139 1205.04
HH2C  27 28 65.52 14.5 240 20% 18.16300366 1190.04
HH2C  29 28 65.52 14 265 20% 18.04456654 1182.28
HH2C  31 28 65.52 14 225 20% 17.43406593 1142.28
HH2C  32 28 65.52 14 245 20% 17.73931624 1162.28
HH2C  34 28 65.52 14 220 20% 17.35775336 1137.28
HH2C  36 28 65.52 13.5 210 20% 16.70512821 1094.52
HH2C  37 28 65.52 13.5 190 20% 16.3998779 1074.52
HH2C  38 28 65.52 13.5 185 20% 16.32356532 1069.52
HH2C  39 28 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  40 28 65.52 13.5 150 20% 15.78937729 1034.52
                


HH2C  3 30 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 30 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  7 30 67.04 15.5 255 20% 19.30369928 1294.12
HH2C  11 30 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  12 30 67.04 15.5 240 20% 19.07995227 1279.12
HH2C  14 30 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  15 30 67.04 15.5 230 20% 18.93078759 1269.12
HH2C  19 30 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2C  20 30 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2C  23 30 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  24 30 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  25 30 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2C  27 30 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  29 30 67.04 14 265 20% 17.95286396 1203.56
HH2C  31 30 67.04 14 250 20% 17.72911695 1188.56
HH2C  32 30 67.04 14 245 20% 17.65453461 1183.56
HH2C  34 30 67.04 14 220 20% 17.28162291 1158.56
HH2C  36 30 67.04 13.5 215 20% 16.70704057 1120.04
HH2C  37 30 67.04 13.5 195 20% 16.40871122 1100.04
HH2C  38 30 67.04 13.5 195 20% 16.40871122 1100.04
HH2C  39 30 67.04 13.5 170 20% 16.03579952 1075.04
                


HH2C  3 32 -----  15 280 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 32 -----  15 265 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  12 32 76.27 15.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  15 32 76.27 15.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  16 32 76.27 15.5 300 20% 19.43339452 1482.185
HH2C  18 32 76.27 15 295 20% 18.86783794 1439.05
HH2C  19 32 76.27 15 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  20 32 76.27 15 295 20% 18.86783794 1439.05
HH2C  21 32 76.27 14.5 305 20% 18.49895109 1410.915
HH2C  23 32 76.27 14.5 310 20% 18.56450767 1415.915
HH2C  26 32 76.27 14.5 300 20% 18.43339452 1405.915
HH2C  28 32 76.27 14.5 350 20% 19.08896027 1455.915
HH2C  30 32 76.27 14 285 20% 17.73672479 1352.78
HH2C  32 32 76.27 14 265 20% 17.47449849 1332.78
HH2C  33 32 76.27 14 250 20% 17.27782877 1317.78
HH2C  34 32 76.27 14 265 20% 17.47449849 1332.78
HH2C  35 32 76.27 14 240 20% 17.14671562 1307.78
HH2C  36 32 76.27 13.5 275 20% 17.10561164 1304.645
HH2C  37 32 76.27 13.5 250 20% 16.77782877 1279.645
HH2C  39 32 76.27 13.5 230 20% 16.51560246 1259.645
HH2C  40 32 76.27 13.5 170 20% 15.72892356 1199.645
                


HH2C  3 34 -----  15 235 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 34 -----  15 205 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 34 -----  15.5 235 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  8 34 55.59 15.5 245 20% 19.90726749 1106.645
HH2C  10 34 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  11 34 55.59 15.5 235 20% 19.72737903 1096.645
HH2C  12 34 55.59 15.5 235 20% 19.72737903 1096.645
HH2C  12A  34 55.59 15 235 20% 19.22737903 1068.85
HH2C  14 34 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  15 34 55.59 15.5 225 20% 19.54749056 1086.645
HH2C  16 34 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  17 34 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  20 34 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  21 34 55.59 14.5 250 20% 18.99721173 1056.055
HH2C  24 34 55.59 14.5 250 20% 18.99721173 1056.055
HH2C  26 34 55.59 14.5 255 20% 19.08715596 1061.055
HH2C  28 34 55.59 14.5 245 20% 18.90726749 1051.055
HH2C  32 34 55.59 14 230 20% 18.13743479 1008.26
HH2C  33 34 55.59 14 230 20% 18.13743479 1008.26
HH2C  34 34 55.59 14 245 20% 18.40726749 1023.26
HH2C  35 34 55.59 14 250 20% 18.49721173 1028.26
HH2C  36 34 55.59 13.5 225 20% 17.54749056 975.465
HH2C  39 34 55.59 13.5 200 20% 17.09776938 950.465
                


HH2C  3 36 -----  15 110 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 36 47.62 15.5 120 20% 18.0199496 858.11
HH2C  8 36 47.62 15.5 130 20% 18.2299454 868.11
HH2C  9 36 47.62 15.5 125 20% 18.1249475 863.11
HH2C  11 36 47.62 15.5 115 20% 17.9149517 853.11
HH2C  12A  36 47.62 15 110 20% 17.3099538 824.3
HH2C  14 36 47.62 15.5 115 20% 17.9149517 853.11
HH2C  15 36 47.62 15.5 120 20% 18.0199496 858.11
HH2C  16 36 47.62 15.5 130 20% 18.2299454 868.11
HH2C  19 36 47.62 15 130 20% 17.7299454 844.3
HH2C  21 36 47.62 14.5 130 20% 17.2299454 820.49
HH2C  23 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  24 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  26 36 47.62 14.5 135 20% 17.3349433 825.49
HH2C  27 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  28 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  31 36 47.62 14 120 20% 16.5199496 786.68
HH2C  32 36 47.62 14 115 20% 16.4149517 781.68
HH2C  33 36 47.62 14 125 20% 16.6249475 791.68
HH2C  37 36 47.62 13.5 110 20% 15.8099538 752.87
HH2C  38 36 47.62 13.5 110 20% 15.8099538 752.87
HH2C  40 36 47.62 13.5 95 20% 15.4949601 737.87
                


HH2C  4 38 -----  15 110 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 38 45.84 15.5 110 20% 17.89965096 820.52
HH2C  6 38 45.84 15.5 120 20% 18.11780105 830.52
HH2C  7 38 45.84 15.5 120 20% 18.11780105 830.52
HH2C  8 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2C  9 38 45.84 15.5 120 20% 18.11780105 830.52
HH2C  10 38 45.84 15.5 125 20% 18.22687609 835.52
HH2C  11 38 45.84 15.5 105 20% 17.79057592 815.52
HH2C  12 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2C  12A  38 45.84 15 110 20% 17.39965096 797.6
HH2C  14 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2C  15 38 45.84 15.5 130 20% 18.33595113 840.52
HH2C  16 38 45.84 15.5 105 20% 17.79057592 815.52
HH2C  18 38 45.84 15 115 20% 17.508726 802.6
HH2C  23 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  24 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  26 38 45.84 14.5 130 20% 17.33595113 794.68
HH2C  27 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  28 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  32 38 45.84 14 115 20% 16.508726 756.76
HH2C  34 38 45.84 14 110 20% 16.39965096 751.76
HH2C  35 38 45.84 14 115 20% 16.508726 756.76
HH2C  36 38 45.84 13.5 120 20% 16.11780105 738.84
HH2C  37 38 45.84 13.5 110 20% 15.89965096 728.84
HH2C  38 38 45.84 13.5 120 20% 16.11780105 738.84
HH2C  40 38 45.48 13.5 95 20% 15.58883026 708.98
                


HH2C  3 40 -----  15 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 40 -----  15 205 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 40 -----  15.5 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  9 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  10 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  11 40 55.59 15.5 235 20% 19.72737903 1096.645
HH2C  14 40 55.59 15.5 220 20% 19.45754632 1081.645
HH2C  16 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  17 40 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  19 40 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  23 40 55.59 14.5 240 20% 18.81732326 1046.055
HH2C  24 40 55.59 14.5 250 20% 18.99721173 1056.055
HH2C  25 40 55.59 14.5 230 20% 18.63743479 1036.055
HH2C  26 40 55.59 14.5 255 20% 19.08715596 1061.055
HH2C  27 40 55.59 14.5 240 20% 18.81732326 1046.055
HH2C  28 40 55.59 14.5 245 20% 18.90726749 1051.055
HH2C  33 40 55.59 14 240 20% 18.31732326 1018.26
HH2C  35 40 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  36 40 55.59 13.5 225 20% 17.54749056 975.465
HH2C  38 40 55.59 13.5 200 20% 17.09776938 950.465
HH2C  39 40 55.59 13.5 200 20% 17.09776938 950.465
                


HH2C  4 42 58.87 15 165 20% 17.8027858 1048.05
                


HH2C  3 44 53.24 15 110 20% 17.0661157 908.6
HH2C  4 44 53.24 15 110 20% 17.0661157 908.6
HH2C  5 44 53.24 15.5 120 20% 17.7539444 945.22
                


HH2C  3 46 -----  15 120 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 46 -----  15.5 120 20% #VALUE! #VALUE!
                


HH2C  3 48 58.87 15 250 20% 19.24664515 1133.05
HH2C  4 48 58.87 15 255 20% 19.33157805 1138.05
HH2C  5 48 58.87 15.5 255 20% 19.83157805 1167.485
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư