Báo Kinh tế và thị thành - Quy định rõ thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Đây được coi là việc kế thừa các quy định của Luật xây dựng hiện hành nhằm tránh khoảng trống pháp luật trong quản lý. Quy hoạch xây dựng tạo tiền đề cho việc thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên tưởng đến hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, có ý kiến đề xuât trong mai sau, cần nghiên cứu hoàn thiện luật pháp về quy hoạch để điều chỉnh tổng thể các loại quy hoạch khác nhau.    Ảnh minh họa. Có quan điểm ĐB Quốc hội đề nghị nghiên cứu rút ngắn hơn thời gian quy hoạch vì thời kì quy hoạch kéo dài 20-25 năm sẽ gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, theo giải trình của cơ quan soạn thảo, quy hoạch xây dựng hệ trọng đến quá trình đầu tư xây dựng trước mắt và lâu dài, Đồng thời phải dự báo một cách khoa học để đáp ứng đề nghị thực tiễn và xu thế phát triển. Nên, để đáp ứng các đề nghị trên và qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đối với quy hoạch xây dựng vùng và khu chức năng đặc thù thì thời hạn quy hoạch cần từ 20 đến 25 năm, có tầm nhìn đến 50 năm là hạp. Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết là cụ thể hoá quy hoạch chung, được thực hiện phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch, theo đề nghị quản lý và phát triển; theo kế hoạch và nhu cầu đầu tư.  Để bảo đảm kiểm soát việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch, về việc rà soát quy hoạch theo định kỳ, các ĐB Quốc hội cho rằng cần quy định chém đẹp và cụ thể hơn lớp lang các bước điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Song song đề nghị làm rõ quy định việc giao Thủ tướng Chính phủ thành lập cơ quan chuyên trách chỉ đạo, điều phối quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng.  Trong cuộc thảo luận, nhiều quan điểm đề nghị quy định rõ về việc lấy quan điểm của cộng đồng trong quá trình lập, giám định quy hoạch xây dựng và vai trò của HĐND trong việc ưng chuẩn quy hoạch xây dựng. Đồng thời quy định rõ các hình thức công bố công khai thông báo quy hoạch xây dựng được duyệt. Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội biểu quyết duyệt vào ngày 18/6.
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư