Hiển thị các bài đăng có nhãn can-ho-chung-cu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn can-ho-chung-cu. Hiển thị tất cả bài đăng

Bảng giá CHung cư HH1C Linh Đàm ngày 3/9/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm đang giao dịch ngày 3/9/2015

Bảng giá Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 3/9/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm đang giao dịch ngày 3/9/2015


Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 3/9/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH1A Linh Đàm đang giao dịch ngày 3/9/2015

Bảng giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 13-8-2015

Bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 13/8/2015. đang đóng 40% GTHĐ.Bảng giá Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 13-8-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 13/8/2015. đang đóng 40% GTHĐ.
Bảng giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 13-8-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 13/8/2015. đang đóng 40% GTHĐ.
Bảng giá chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015

Bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/8/2015. Tiến độ xây dựng đổ sàn tầng 5, đang đóng 20% GTHĐ.Bảng giá Chun cư HH2B Linh Đàm ngày 13-8-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/8/2015. Tiến độ đổ sàn tầng 6, đóng 20% GTHĐ.


Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 7-8-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 7/8/2015. đang đóng 20% GTHĐ.
Bảng giáChung cư HH3C Linh Đàm ngày 31/7/2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 31/7/2015. Tiến độ hoàn thiện xong thô, đang đóng 80% GTHĐ.

Báo giá Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 31/7/2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 31/7/2015. Tiến độ hoàn thiện xong thô, đang đóng 80% GTHĐ.


Báo giá Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 31/7/2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 31/7/2015. Tiến độ hoàn thiện xong thô, đang đóng 80% GTHĐ.


Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015Báo giá Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 22-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 22-7-2015

Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 22-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 22-7-2015Báo giá Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 22-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 22-7-2015


Báo giá Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 22-7-2015


Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3B Linh Đàm ngày 22-7-2015

Báo giá Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 22-7-2015


Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 22-7-2015

Báo giá Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17-7-2015Báo giá Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 11-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 11-7-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư