Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 7-8-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 7/8/2015. đang đóng 20% GTHĐ.


Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm đang giao dịch

Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích Hướng BC Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh lệch
HH2B 2 2 ------- Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 175
HH2B 4 2 ------- Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 165
HH2B 5 2 ------- Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 175
HH2B 6 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 160
HH2B 8 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 155
HH2B 10 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 165
HH2B 11 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 170
HH2B 12A 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 135
HH2B 18 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 175
HH2B 20 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 240
HH2B 22 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 200
HH2B 27 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 170
HH2B 28 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 180
HH2B 29 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 190
HH2B 33 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 165
HH2B 34 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 165
HH2B 35 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 155
HH2B 37 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,5 20% 150
HH2B 40 2 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,5 20% TT
HH2B 2 4 ------- Tây Nam Đông Bắc 15 20% 175
HH2B 3 4 ------- Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150
HH2B 4 4 ------- Tây Nam Đông Bắc 15 20% 165
HH2B 11 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175
HH2B 14 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150
HH2B 16 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160
HH2B 19 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 180
HH2B 20 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 190
HH2B 23 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 175
HH2B 29 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180
HH2B 36 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 155
HH2B 37 4 67.04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150
HH2B 2 6 ----- Tây Nam Đông Bắc 15 20% 175
HH2B 10 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 165
HH2B 14 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150
HH2B 16 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160
HH2B 20 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 190
HH2B 28 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 170
HH2B 29 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 175
HH2B 37 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140
HH2B 40 6 65.52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 100
HH2B 2 8 ----- Tây Nam Đông Bắc 15 20% 175
HH2B 11 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 170
HH2B 12A 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 165
HH2B 14 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175
HH2B 16 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160
HH2B 20 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 190
HH2B 27 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 170
HH2B 40 8 65.52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 100
HH2B 2 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 180
HH2B 4 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 185
HH2B 5 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 190
HH2B 10 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 180
HH2B 11 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185
HH2B 12 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 195
HH2B 14 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 190
HH2B 15 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185
HH2B 23 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 205
HH2B 26 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 195
HH2B 30 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 200
HH2B 32 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180
HH2B 33 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 170
HH2B 34 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 205
HH2B 38 10 67.04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 175
HH2B 4 12 ----- Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 260
HH2B 5 12 ------- Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 295
HH2B 8 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 285
HH2B 10 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 280
HH2B 14 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,5 20% 280
HH2B 19 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 295
HH2B 20 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15 20% 300
HH2B 23 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 305
HH2B 25 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 280
HH2B 26 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 275
HH2B 27 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,5 20% 290
HH2B 30 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 310
HH2B 31 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 285
HH2B 34 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 275
HH2B 35 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14 20% 275
HH2B 36 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,5 20% 280
HH2B 38 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,5 20% 220
HH2B 39 12 76.27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,5 20% 215
HH2B 2 14 ------ Tây Bắc Tây Nam 15 20% 255
HH2B 5 14 --------- Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 275
HH2B 6 14 55.59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 20% 295
HH2B 20 14 55.59 Tây Bắc Tây Nam 15 20% 280
HH2B 34 14 55.59 Tây Bắc Tây Nam 14 20% 270
HH2B 36 14 55.59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 255
HH2B 38 14 55.59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 250
HH2B 39 14 55.59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 20% 235
HH2B 10 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 140
HH2B 12 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 145
HH2B 14 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 130
HH2B 19 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 135
HH2B 21 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 135
HH2B 25 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 130
HH2B 27 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 130
HH2B 29 16 45.48 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 130
HH2B 4 18 ----- Tây Nam Đông Bắc 15 20% 130
HH2B 7 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 125
HH2B 10 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 140
HH2B 12 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 135
HH2B 12A 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 140
HH2B 14 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 130
HH2B 16 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 130
HH2B 17 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 135
HH2B 21 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 135
HH2B 22 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 135
HH2B 23 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 130
HH2B 26 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 140
HH2B 27 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 130
HH2B 28 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 130
HH2B 29 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 135
HH2B 37 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 135
HH2B 39 18 45.48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 135
HH2B 12 20 55.59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 20% 270
HH2B 12A 20 55.59 Tây Bắc Đông Bắc 15 20% 275
HH2B 38 20 55.59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 250
HH2B 39 20 55.59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 20% 250
HH2B 3 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% TT
HH2B 7 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,5 20% 430
HH2B 18 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% 500
HH2B 20 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% 450
HH2B 22 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,5 20% TT
HH2B 32 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14 20% 430
HH2B 36 22 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,5 20% 360
HH2B 3 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240
HH2B 5 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 265
HH2B 12A 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 245
HH2B 28 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 250
HH2B 32 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 240
HH2B 36 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 270
HH2B 40 24 67.04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170
HH2B 7 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220
HH2B 12A 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240
HH2B 12 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250
HH2B 16 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 240
HH2B 31 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 240
HH2B 33 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 230
HH2B 40 26 65.52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 155
HH2B 5 28 -------- Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235
HH2B 14 28 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 245
HH2B 15 28 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 255
HH2B 20 28 65.52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 260
HH2B 35 28 65.52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 220
HH2B 36 28 65.52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 260
HH2B 40 28 65.52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 155
HH2B 4 30 ---------- Đông Bắc Tây Nam 15 20% 259
HH2B 12A 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 245
HH2B 14 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 250
HH2B 15 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 260
HH2B 25 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 260
HH2B 33 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 250
HH2B 36 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 250
HH2B 39 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 165
HH2B 40 30 67.04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170
HH2B 3 32 ------ Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% 235
HH2B 5 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,5 20% 270
HH2B 11 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,5 20% 295
HH2B 17 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% 285
HH2B 18 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% 290
HH2B 19 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15 20% 280
HH2B 26 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,5 20% 300
HH2B 29 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14 20% 290
HH2B 34 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14 20% 290
HH2B 35 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14 20% 275
HH2B 36 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,5 20% 260
HH2B 40 32 76.27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,5 20% TT
HH2B 5 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 165
HH2B 11 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 205
HH2B 14 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 200
HH2B 16 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 195
HH2B 20 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 230
HH2B 22 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 220
HH2B 23 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 200
HH2B 25 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 200
HH2B 33 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 190
HH2B 37 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 185
HH2B 38 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 195
HH2B 40 34 55.59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 160
HH2B 5 36 ------ Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 95
HH2B 7 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 90
HH2B 12 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 100
HH2B 16 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 95
HH2B 19 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 105
HH2B 21 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 125
HH2B 22 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 125
HH2B 28 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 105
HH2B 33 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 125
HH2B 39 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 95
HH2B 40 36 47.62 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 85
HH2B 5 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 110
HH2B 10 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 115
HH2B 11 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 115
HH2B 14 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 105
HH2B 16 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 95
HH2B 17 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 105
HH2B 20 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 95
HH2B 22 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 125
HH2B 23 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 125
HH2B 25 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 115
HH2B 26 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 95
HH2B 34 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 14 20% 105
HH2B 39 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 85
HH2B 40 38 45.84 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 80
HH2B 4 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 190
HH2B 10 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 195
HH2B 14 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 200
HH2B 15 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 200
HH2B 16 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 195
HH2B 21 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 210
HH2B 23 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 210
HH2B 28 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 200
HH2B 30 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 190
HH2B 32 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 210
HH2B 34 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 200
HH2B 35 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 195
HH2B 36 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 210
HH2B 37 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 210
HH2B 38 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 195
HH2B 39 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 175
HH2B 40 40 55.59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 160

Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư